Kommunalteknisk planering som grund för en trivsammare och aktivare centrummiljö

Haapajärvi stad ville bygga ett nytt torgområde med parkeringsområden. Maveplan utarbetade planer på basis av vilka byggentreprenaderna kunde konkurrensutsättas och byggandet kom snabbt igång.

“Med Maveplan sköttes allt enligt förväntningarna. Utifrån ramavtalet ber vi dem lämna anbud också i anslutning till våra kommande projekt.”Vesa Savolainen

Teknisk direktör

Haapajärvi stad

På grund av en ändring i detaljplanen utarbetades planer på att förnya torgområdet i Haapajärvi centrum. Vi ansåg det vara klokt att genomföra projektet samtidigt som byggarbetena pågick med det nya affärscentrum som uppfördes bredvid torget.

Genom att förnya området ville vi skapa ett livligare torgliv i centrum och göra torget till ett trivsamt ställe där folk träffar varandra och gör inköp. Utöver att torgområdet blir trivsamt och att trafiken och torkningen fungerar ville vi också fästa uppmärksamhet vid att torget på ett naturligt sätt smälter in i sin omgivning. Naturligtvis ville vi också säkerställa att själva byggarbetena löper smidigt.

Maveplan var ett av de företag med vilka Haapajärvi stad ingick ett ramavtal i fråga om planeringstjänsterna. Ingåendet av avtalet föregicks av sedvanliga avtalsförhandlingar och anbudsförfrågningar. Anbudet på det aktuella projektet avgjorde beslutet till förmån för Maveplan.

Inom ramen för planeringsprojektet utarbetades en byggnadsplan för byggentreprenadtävlingen och genomförandet av byggandet. I planen beaktades förslagen till arkitektplan och affärscentrets byggnadsplan samt randvillkoren. För att säkerställa att torkningen fungerar, bärkraften är tillräcklig och det inte blir tjälbildning planerades för området nya utjämningar och konstruktionsskikt, täckdikningar och nya avlopp för dagvatten. Utöver torget ingick i planen att bygga om det planlagda parkeringsområdet på den sydöstra sidan och att bygga ett mindre parkeringsområde på den nordvästra sidan.

Det mångfacetterade projektet omfattade flera planeringsmöten där byggnadsplanerna granskades och utvecklades med beaktande av olika parters planer och synpunkter. Maveplan ansvarade för samordningen och det praktiska planeringsarbetet. Vesa Savolainen, teknisk direktör för Haapajärvi stad, och Kari Kestikievari, samhällstekniker, var eniga om att samarbetet med Maveplan fungerade bra.

KUNDFÖRDELAR:

  1. Övergripande planer för torg- och parkeringsområden för konkurrensutsättning av byggentreprenader
  2. Planer som också gör att de egentliga byggåtgärderna sker smidigare
  3. Ett fungerande torgområde som betjänar majoriteten av stadsborna
  4. Trivsammare och aktivare centrummiljö
  5. Ger en piggare bild av staden också för dem som inte bor på orten

  • Antal invånare 7 440
  • Markareal 790 km2, vatten 24 km2
  • De tekniska tjänsterna skapar och upprätthåller en trivsam, stimulerande och trygg boende- och arbetsmiljö för invånarna i Haapajärvi stad

www.haapajarvi.fi

Blev du intresserad?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vår expert dig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.