Kaupunki pellon takana

Expert på bra livs- och verksamhetsmiljö

Maveplan Oy är ett traditionellt men innovativt företag. Företaget har sina rötter djupt i landsbygden men växer också i stadskärnor. I fråga om planeringstjänster inom torrläggning och vattenhushållning för jordbruket har företagets ställning varit stark även på riksnivå redan i årtionden.

Under de senaste åren har vi utvecklat våra planeringstjänster för kommunal- och geoteknik så att de allt bättre motsvarar kundernas behov.

I vår verksamhetskultur försöker vi utnyttja de bästa sidorna av moderna och traditionella verksamhetssätt. En snabb reaktion på kundens behov och därigenom en omedelbar kostnadsbesparing har blivit en av företagets starkaste framgångsfaktorer. Inom sitt kärnkompetensområde vattenhushållning är Maveplan Oy en fördomsfri föregångare när det gäller tekniska lösningar.

Tillsammans med våra samarbetspartner erbjuder vi ett mångsidigt och övergripande servicenätverk som snabbt och flexibelt svarar på kundernas mest krävande utmaningar.

Värderingar

Kundorientering
Kunden får alltid en högkvalitativ och kostnadseffektiv lösning för just sitt behov. Vi erbjuder våra tjänster ansikte mot ansikte och vi finns nära kunden.

Kvalitet
Vår organisation är en lärande helhet. Våra system för kvalitetssäkring och ledning säkerställer kvaliteten på våra tjänster.

Kändhet
Kunder, samarbetspartner och den offentliga sektorn i branschen känner oss och uppskattar resultaten av vårt arbete.

Pålitlighet
Kunden och samarbetspartnern kan lita på vår kompetens. Vi håller fast vid överenskomna tidtabeller och kräver det också av våra samarbetspartner. Vi arbetar öppet såväl i kundrelationer, samarbetspartnerskap som inom bolaget.

Vision

Vårt finländska planeringsnätverk är den mest ansedda utvecklaren av byggande på landsbygden och inom vattenhushållning samt en sektorsövergripande expert.

Kompetens som du kan lita på

Maveplan Oy iakttar i sin verksamhet ett RALA-certifierat kvalitetssystem enligt ISO-standarden, som upprätthåller en hög kvalitet på tjänsteprodukterna och utvecklar bolagets verksamhet. Det bästa beviset och en belöning på detta har varit de höga vitsorden i den årliga kundnöjdhetsenkäten. Dessutom är vi medlemsföretag i Finlands konsultbyråers förbund SKOL rf.

Samhällsansvar

Maveplan Oy känner sitt ansvar som en fungerande del av vårt samhälle, som en tryggare av det finländska arbetet och som förnyare av samhällsstrukturerna. Tillsammans med våra samarbetspartner bildar vi fungerande nätverk där spetskompetensen används så att den stöder hela samhällets utveckling.

Ta kontakt, jag berättar gärna mer!

Olli Utriainen, verkställande direktör
Tfn. 040 584 4327
olli.utriainen(at)maveplan.fi

Maveplans starka sidor som företag:

  • Vi reagerar snabbt på kundens behov
  • Sakkunnig personal
  • Ett omfattande tjänsteutbud
  • Innovativ utvecklingsverksamhet
  • Kompetenta samarbetspartner
  • Ägs till 100 procent av finländare