vesijohtovettä

Planering av vattenförsörjningsnät

Vi utarbetar general- och byggnadsplaner för vattenförsörjningen på ett mångsidigt sätt för nybyggnadsobjekt i detaljplane- och glesbygdsområden. Vår tjänst omfattar också planering av överföringsledningar och förbindelseledningar med behövliga pumpstationer och apparatbrunnar.

Vi modellerar de byggda vattenförsörjningslinjerna och utifrån detta gör vi bl.a. olika kapacitets– och trycknivågranskningar. På basis av detta kan man planera en ny tryckstegringsstation eller linjepumpstation för att förbättra vattenförsörjningslinjens driftsäkerhet.

Vår övergripande tjänst omfattar också terrängplanering såsom linjedragningar, mätningar och markundersökningar.

Vi utarbetar de ansökningar jämte bilagor som myndigheterna kräver för NTM-centralens (placering av rör på vägområde) och regionförvaltningsverkets (placering av rör i vattendrag) tillståndsprocesser.

  • Nätverk för vattenledningar samt förbindelseledningar och matarvattenledningar
  • Nätverk för avloppsvattenavlopp och överföringsavlopp
  • Nätverk för dagvattenavlopp
  • Kontroll av nätverkens kapacitet och funktionella utredningar
  • Saneringsplanering för vattenförsörjningsnät
  • Planering av avloppsvatten i glesbygden (fastighetsspecifik)

Begär mer information eller offert:

Sanna Pitkänen
Branschchef
Projektchef
Ingenjör YH
+358 45 657 8612

Seppo Hihnala

Ingenjör YH, teamchef
+358 400 283 570
Ort: Etelä-Pohjanmaa

Jouko Heiskanen

Field drainage technician
+358 400 153 195
Ort: Etelä-Suomi

Seppo Hihnala

Ingenjör YH, teamchef
0400 283 570

Ort: Kannus, Kokkola, Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi, Sievi, Halsua, Kaustinen, Veteli, Perho

Tarmo Kämä

Team leader
Builder
+358 400 978 295

Juha Pyykkö

Surveyor
+358 40 543 4532

Ort: Tyrnävä, Kempele, Siikajoki, Liminka, Lumijoki

Blev du intresserad?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vår expert dig.