Virtaavaa vettä Insinööri työmaalla Taimen koskessa Kaivinkone

En stadig grund för en fungerande och trivsam livsmiljö

Rena vattendrag, fungerande kommunalteknik och bra regionplanering är en avgörande del av en god livsmiljö. Våra experter planerar lösningar som fungerar bättre än tidigare och som också lämpar sig för föränderliga förhållanden med tanke på behoven hos såväl människorna som naturens livsmiljö. Maveplan Oy erbjuder alla tjänster inom kommunalteknisk planering samt vattendrags- och vattenhushållningsplanering från grundundersökningar, mätningar och konsekvensbedömningar ända fram till den detaljerade konstruktionsplaneringen.

GEO- och mättjänster

Maveplans geo- och mättjänster har snabbt blivit allt populärare. Vårt mål är att betjäna våra kunder smidigt och svara på behoven också med kort svarstid. På basis av responsen har vi också lyckats med detta.

Kommunalteknik/infrastruktur

Maveplan har långa traditioner i synnerhet när det gäller utarbetandet av vattenvårdsplaner. Vi har utvecklat vår personals kompetens särskilt inom sektorerna väg-, gatu- och regionplanering. Vår mångsidiga kompetens säkerställer att olika aspekter beaktas i varje planeringsprojekt, oberoende av om det är fråga om vattenförsörjning, planläggning av infrastruktur eller regionplanering.

Vattendragsplanering

Vid utarbetandet av vattendragsplaner framhävs projekterarnas erfarenhet, tvärvetenskapliga kompetens samt förmåga att se konsekvenserna av många olika slags projekt redan i planeringsskedet. Maveplans väg till en av de främsta inom vattendragsplaneringen och ledande fiskvägsplanerare är ett resultat av spetskompetens som utvecklats under årens lopp.

SE VIDEO >

“Inom fiskvägsplanering var Maveplans verksamhet professionell, sakkunnig och serviceinriktad. Vi kan också i framtiden anlita Maveplans tjänster vid motsvarande objekt.”

Reima Ahola
Projektchef, Korpelan Voima

Maveplans starka sidor inom planeringstjänster:

  • Toppexperter med erfarenhet
  • Kundorienterad verksamhetsmodell
  • Moderna verktyg och instrument
  • Ett brett och högklassigt samarbetsnätverk
  • Tidtabeller och kostnadskalkyler som håller

Bekanta dig med våra tjänster och kontakta oss – tillsammans säkerställer vi att ditt projekt lyckas!

Blev du intresserad?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vår expert dig.