Tie- ja katusuunnittelu

Väg-, gatu- och områdesteknik

För detaljplaneområden gör vi upp planer för nya gator samt planer för ändring och grundlig reparation av bebyggda gator. Till våra tjänster hör också planering av privata vägar samt planering av vägnätet i olika områden (bl.a. solkraftsparker).

Vi gör gatuplaner enligt kundens behov från mindre tomtgator till större byggnadshelheter för infrastrukturen. Med hjälp av vårt omfattande och mångsidiga samarbetsnätverk kan planeringen av helheten också omfatta planering av vattenförsörjnings-, dagvattens-, landskaps-, grön-, el-, belysningskonstruktioner och konstbyggnader.

Vår områdesplaneringskompetens omfattar bl.a. planering av torg, parker, idrottsplatser, deponerings- och lagringsområden samt parkeringsplatser.

Med hjälp av moderna planeringsprogram producerar vi informationsmodeller, 3D-presentationer och illustrationer av planerna samt vid behov också entreprenadanbudshandlingar.

  • Planering av helheter inom planområdenas kommunalteknik
  • Planering av nya gator och vägar
  • Områdesplanering (torg, parker, lek/idrottsplatser, deponerings/lagringsområden, parkeringsplatser, kyrkogårdar o.d.)

Begär mer information eller offert:

Sanna Pitkänen
Branschchef
Projektchef
Ingenjör YH
+358 45 657 8612

Seppo Hihnala

Ingenjör YH, teamchef
+358 400 283 570
Ort: Etelä-Pohjanmaa

Jouko Heiskanen

Field drainage technician
+358 400 153 195
Ort: Etelä-Suomi

Seppo Hihnala

Ingenjör YH, teamchef
0400 283 570

Ort: Kannus, Kokkola, Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi, Sievi, Halsua, Kaustinen, Veteli, Perho

Tarmo Kämä

Team leader
Builder
+358 400 978 295

Juha Pyykkö

Surveyor
+358 40 543 4532

Ort: Tyrnävä, Kempele, Siikajoki, Liminka, Lumijoki

Kommunalteknisk planering som grund för en trivsammare och aktivare centrummiljö

Haapajärvi stad ville bygga ett nytt torgområde med parkeringsområden. Maveplan utarbetade planer på basis av vilka byggentreprenaderna kunde konkurrensutsättas och byggandet kom snabbt igång.

Läs hela berättelsen >

Blev du intresserad?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vår expert dig.