Infrastruktur för solpark

Tack vare vår omfattande kunskap om markdränering och vattenhantering kan vi erbjuda er tjänster vid planering av solparker i synnerhet i torvproduktionsområden. Vi hjälper er i projektets olika skeden.

Förstudie om nuläget för vattenhanteringen/dräneringen i området, mätningar av torvskiktets tjocklek i området samt rekommendation om fortsatta undersökningar och planering. Målet är att bilda sig en uppfattning om hur infrastrukturen för området kan byggas samt om t.ex. de omständigheter som ska beaktas i dikningsanmälan före de egentliga mer omfattande undersökningarna och planeringen.

På detta sätt säkerställer du genast i början av projektet att

  • projektets markundersökningar riktas och dimensioneras på rätt sätt
  • myndighetsprocessen för projektet framskrider så smidigt som möjligt
  • projektet inte försenas i onödan

Planering och undersökningar

  • planering och säkerställande av grundtorrläggning av området
  • planering av täckdikning eller reglerbar dränering av panelfält
  • planering av vattenskyddslösningar (sura sulfatjordar)
  • planering av vägnätet i området
  • undersökningar och mätningar av marken i området

Sakkunnighjälp i anslutning till dikningsanmälan samt tillståndsprocess hos vattenrättslig myndighet.

Begär mer information eller offert:

Olli Utriainen
Verkställande direktör
+358 40 584 4327

Topi Malinen
Branschchef
Grundundersökningar och konstruktionsplanering
Projektchef
+358 44 556 9209

Markus Sikkilä
Branschchef
Agronom
+358 50 590 9735

Tomas Pått
Lantmäteriingenjör
Projektchef
Grundtorrläggning
+358400611742

Seppo Hihnala

Ingenjör YH, teamchef
+358 400 283 570
Ort: Etelä-Pohjanmaa

Jouko Heiskanen

Field drainage technician
+358 400 153 195
Ort: Etelä-Suomi

Seppo Hihnala

Ingenjör YH, teamchef
0400 283 570

Ort: Kannus, Kokkola, Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi, Sievi, Halsua, Kaustinen, Veteli, Perho

Tarmo Kämä

Team leader
Builder
+358 400 978 295

Juha Pyykkö

Surveyor
+358 40 543 4532

Ort: Tyrnävä, Kempele, Siikajoki, Liminka, Lumijoki