Kunnallistekninen suunnittelu viihtyisämmän ja aktiivisemman keskustaympäristön perustana

Haapajärven kaupunki halusi rakentaa uuden torialueen pysäköintialueineen. Maveplan laati suunnitelmat, joiden perusteella rakennusurakat pystyttiin kilpailuttamaan ja rakentaminen saatiin hyvään vauhtiin.

“Maveplanin kanssa asiat hoituivat odotusten mukaisesti. Puitesopimuksen puitteissa pyydämme heiltä tarjouksia myös tuleviin hankkeisiimme liittyen.”Vesa Savolainen
Tekninen johtaja
Haapajärven kaupunki

Asemakaavamuutoksen myötä laadittiin suunnitelmat Haapajärven keskustan torialueen uudistamisesta. Hanke katsottiin viisaaksi toteuttaa samanaikaisesti torialueen viereen nousevan uuden liikekeskuksen rakennustöiden kanssa.

Alueen uusimisella haluttiin vilkastuttaa keskustan torielämää ja tehdä torista viihtyisä paikka tavata ihmisiä ja tehdä ostoksia. Viihtyisyyden sekä liikenteen ja kuivatuksen kaltaisten asioiden toimivuuden ohella haluttiin kiinnittää huomiota myös siihen, että torialue yhdistyisi luontevasti ympäristöönsä. Luonnollisesti haluttiin myös varmistaa se, että itse rakennustyöt sujuisivat mutkattomasti.

Maveplan oli yksi niistä yrityksistä, joiden kanssa Haapajärven kaupunki teki suunnittelupalvelujen osalta puitesopimuksen. Sopimuksen tekoa edelsivät tavanomaiset sopimusneuvottelut ja tarjouspyynnöt. Tarjous kohteena olevasta hankkeesta ratkaisi päätöksen Maveplanin hyväksi.

Suunnitteluprojektissa laadittiin rakentamisen urakkakilpailua ja toteutusta varten rakennussuunnitelma, jossa huomioitiin arkkitehtisuunnitelman ja liikekeskuksen rakennussuunnitelman esitykset ja reunaehdot. Kuivatuksen toimivuuden, kantavuuden ja routimattomuuden takaamiseksi alueelle suunniteltiin uudet tasaukset ja rakennekerrokset, salaojitukset sekä uusi hulevesiviemäröinti.. Torialueen lisäksi suunnitelmaan kuului kaakkoispuolella olevan kaavoitetun paikoitusalueen uudelleen rakentaminen sekä luoteispuolella sijaitsevan pienemmän paikoitusalueen rakentaminen.

Monitahoinen projekti piti sisällään useita suunnittelukokouksia, joissa rakennussuunnitelmia tarkasteltiin ja kehitettiin eri osapuolten suunnitelmat ja näkemykset huomioiden. Maveplan vastasi koordinoinnista ja käytännön suunnittelutyöstä. Haapajärven kaupungin tekninen johtaja Vesa Savolainen ja yhdyskuntateknikko Kari Kestikievari olivat yhtä mieltä siitä, että yhteistyö Maveplanin kanssa sujui hyvin.

ASIAKASHYÖDYT:

  1. Kattavat tori- ja pysäköintialueiden suunnitelmat rakennusurakoiden kilpailuttamista varten
  2. Suunnitelmat, jotka myös sujuvoittavat varsinaisia rakennustoimia
  3. Valtaosaa kaupunkilaisista palveleva, toimiva torialue
  4. Viihtyisämpi ja toimeliaampi keskustaympäristö
  5. Virkeämpi mielikuva kaupungista myös ulkopaikkakuntalaisille

  • Asukasluku 7440
  • Maapinta-ala 790 km2, vettä 24 km2
  • Tekniset palvelut luo ja ylläpitää viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja työympäristön Haapajärven kaupungin asukkaille

www.haapajarvi.fi

Kiinnostuitko?

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.