Vesistö

Vattendragsrestaurering och vattenskydd

Med vattendragsrestaurering avses restaurering av såväl sjöar som strömmande vattendrag i syfte att förbättra vattendragets tillstånd och användbarhet. Lämpliga restaureringsåtgärder i sjöar är till exempel muddring och höjning av vattenståndet genom att bygga en bottendamm. Älvar som rensats vid restaurering av strömmande vattendrag kan restaureras genom stenlägga älven på nytt eller genom att dammar ändras så att fiskar kan passera genom dem (naturlig fiskväg, teknisk fiskväg, avlägsnande av en damm). Vattenskydds- och fördröjningskonstruktioner som lämpar sig för ett avrinningsområde är till exempel våtmarker, översilningsområden och anläggande av fåror i två nivåer.

  • Vattendragsrestaurering i sjöar, såsom höjning av vattenståndet och muddring samt restaurering av strömmande vattendrag, såsom restaurering av forsar och återställande av vandringsvägar
  • Utredningar och åtgärdsförslag till exempel för att minska belastningen per avrinningsområde
  • Konstruktioner och åtgärder som betjänar restaureringen av avrinningsområden, såsom våtmarker, fåror i två nivåer och muddringar

Begär mer information eller offert:

Lauri Keskitalo
Branschchef
Projektchef
Vattendragsplanerare
Diplomingenjör
+358 40 546 9409

Seppo Hihnala

Ingenjör YH, teamchef
+358 400 283 570
Ort: Etelä-Pohjanmaa

Jouko Heiskanen

Field drainage technician
+358 400 153 195
Ort: Etelä-Suomi

Seppo Hihnala

Ingenjör YH, teamchef
0400 283 570

Ort: Kannus, Kokkola, Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi, Sievi, Halsua, Kaustinen, Veteli, Perho

Tarmo Kämä

Team leader
Builder
+358 400 978 295

Juha Pyykkö

Surveyor
+358 40 543 4532

Ort: Tyrnävä, Kempele, Siikajoki, Liminka, Lumijoki

Blev du intresserad?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vår expert dig.