Tulvasuojelu, insinööri

Planer för översvämningsskydd och reglering

Med hantering av översvämningsrisker avses en övergripande och planerad beredskap för översvämningar. Med hjälp av flodspecifika översvämningskartläggningar och översvämningsmodeller utarbetas flodspecifika kartor som visar risken för översvämningar som en del av planeringen av hanteringen av översvämningsrisker. Genom ändringar av regleringstillstånden kan man försöka optimera avtappningen och vattenhanteringen på hela vattendragsnivån i takt med att klimatet och den hydrologiska cykeln förändras. Genom planering av objektspecifika översvämningsskyddslösningar förhindras skador på ett avgränsat ställe. Korrekt dimensionering av broöppningar och trumöppningar (utlåtanden om öppningar) tryggar vattenflödet och förhindrar skador i avrinningsområdet ovanför öppningen.

  • Övergripande planering av hantering av översvämningsrisker
  • Kalkylmässig bedömning av skador orsakade av översvämningar i vattendrag
  • Objektspecifika översvämningsskyddslösningar för förebyggande av skador
  • Utarbetande av planer för reglering av vattendrag och justering av regleringen så att den motsvarar behoven (planering av vattenförvaltningen, klimatförändringen)
  • Utlåtanden om broöppningar och trummor och andra hydrologiska utredningar

Begär mer information eller offert:

Olli Utriainen
Verkställande direktör
+358 40 584 4327

Seppo Hihnala

Ingenjör YH, teamchef
+358 400 283 570
Ort: Etelä-Pohjanmaa

Jouko Heiskanen

Field drainage technician
+358 400 153 195
Ort: Etelä-Suomi

Seppo Hihnala

Ingenjör YH, teamchef
0400 283 570

Ort: Kannus, Kokkola, Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi, Sievi, Halsua, Kaustinen, Veteli, Perho

Tarmo Kämä

Team leader
Builder
+358 400 978 295

Juha Pyykkö

Surveyor
+358 40 543 4532

Ort: Tyrnävä, Kempele, Siikajoki, Liminka, Lumijoki

Blev du intresserad?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vår expert dig.