Vi skapar grunder för drömmar

Maveplan Oy är en finländsk ingenjörsbyrå inom jord- och vattenbyggnadsbranschen. Vi betjänar både kunder inom den offentliga förvaltningen och den privata sektorn utan att glömma de jordbrukskunder som är viktiga för oss. I all vår verksamhet följer vi ett RALA-certifierat kvalitetssystem enligt ISO-standarden. Dessutom är vi medlemsföretag i Finlands konsultbyråers förbund SKOL rf.
Vårt tjänsteutbud omfattar vattendragsplanering, kommunalteknisk planering, geo- och mättjänster samt torrläggningstjänster inom jordbruket. Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster så att de på bästa möjliga sätt motsvarar våra kunders behov. Våra experter deltar också aktivt i forsknings- och utvecklingsverksamhet inom branschen.

Erkänd kundnöjdhet

Kund-
nöjdhet
86%

Vi genomförde en kundnöjdhetsenkät i juni 2020. Av dem som svarade var 86 % nöjda eller mycket nöjda med servicehelheten.

Den personliga respons som våra kunder ger oss är av största vikt med tanke på utvecklingen av vår verksamhet. Vi tänker även i fortsättningen att vara värdiga våra kunders förtroende.

Lämna en kontaktbegäran

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.