Viljapeltoa Traktori pellolla Maalaismaisema Pellon ojitus

Toppexpert inom jordbruk

I fråga om planeringstjänster gällande torrläggning och vattenhushållning inom jordbruket representerar Maveplan den absoluta toppen i landet. Sakkunskap och tiotals års erfarenhet garanterar att du med Maveplan-tjänster säkerställer god växtlighet på din mark och förbättrar odlingssäkerheten. Det innebär bättre produktivitetsförutsättningar för såväl boskapsskötsel som växtodling.

Maveplan Oy planerar effektiva och ändamålsenliga torrläggningslösningar för varje syfte. På detta sätt kan man skapa så gynnsamma förhållanden som möjligt för odling.

Till våra tjänster hör både planering av utfalls- och täckdiken. Vi hjälper markägarna i frågor som gäller bildandet av dikningsbolag och inledandet av dikningsförrättningen samt i inledningsskedet av ägobyten och ägoregleringar.

“Yrkesskickligheten hos Maveplan räcker också till för att genomföra stora torrläggningsprojekt. Genom dem har gårdens vattenhushållning och åkrarnas odlingsbarhet förbättrats avsevärt.”

Juho Isopahkala
Husbonde, Bullstop Oy

Hörnstenar i Maveplans jordbrukskompetens:

  • Hög teknisk nivå på lösningarna
  • Beaktande av framtida behov
  • Varje fall skräddarsys och dimensioneras specifikt
  • Praktiska och genomförbara planer
  • Kostnadseffektivitet

En stark grund säkerställer ett bra växtunderlag

Under de senaste åren har vi satsat särskilt på att utveckla vår specialkompetens inom jordbrukets näringskretslopp. Vi planerar effektiva och ändamålsenliga torrläggningslösningar för varje situation. På så sätt kan vi skapa så gynnsamma förhållanden som möjligt för odlingsverksamhet.

Till våra tjänster hör också planering av täck- och utfallsdiken. Vi konsulterar markägarna och hjälper dem i frågor som gäller grundande av dikningsbolag och inledandet av dikningsförrättningen samt i inledningsskedet av ägobyten och ägoregleringar.

 

Blev du intresserad?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vår expert dig.