Yrkesskicklig grund-, områdes- och geoplanering stöder Hoivatilats tillväxt och utveckling

Samarbete i form av ramavtal med Maveplan medför stora kostnadsbesparingar i Hoivatilats grundbyggnation.

"Användningen av tjänsten ger flerfaldigt besparingar jämfört med de kostnader som uppstått."Ari Hyvärinen,

Byggherrechef,

Suomen Hoivatilat Oyj

Uppdrag

Hoivatilat Oyj valde Maveplan som samarbetspartner utifrån tidigare enskilda uppdrag och erfarenheter. Valet stöddes också av Maveplans övergripande sakkunskap och flexibla tillvägagångssätt, som är viktiga med tanke på dagens utmaningar med tidtabeller. Det breda samarbetet mellan Maveplan och Hoivatilat Oyj fokuserar på grundundersökningar samt geo- och områdesplanering.

Utmaning

På grund av Hoivatilats kraftiga tillväxt har behovet och antalet av grundundersökningar samt geo- och områdesplanering ökat. Separata och enskilda uppdrag för flera olika aktörer var inte längre ekonomiskt och tidsmässigt förnuftiga. Hoivatilat behövde en sakkunnig partner som på ett övergripande och kostnadseffektivt sätt kunde planera lösningar som lämpar sig för deras behov.

Lösning

Maveplan har snabbt och inom ramen för överenskomna tidtabeller genomfört projekten och gett utmärkt stöd för grundbyggnation. De krävande förhållanden som råder vid grundbyggnation har lösts genom omfattande utlåtanden och kostnadseffektiva planer. Vid entreprenader värdesätter vi tydliga och välgjorda planer. Kundrelationen med Maveplan har fördjupats till ett samarbete av typ ramavtal. Maveplan erbjuder också vid behov fortsatt planering av projekten och övervakning av markbyggnationen samt andra byggplatstjänster.

Byggherreorganisation

De viktigaste kundgrupperna: Privata och offentliga tjänsteleverantörer som vanligtvis behöver daghems- och vårdhemsfastigheter.

KUNDFÖRDELAR:

  1. En bra grundplanering är en mycket viktig början för framtida åtgärder
  2. Övergripande ekonomisk verksamhet – en ordentlig geoplanering vid grundbyggnation medför inbesparingar
  3. Sakkunskap och snabba leveranstider
  4. Stöd också inom uppföljning och övervakning

  • Över 1 000 privata och institutionella ägare
  • 60 genomförda fastighetsprojekt
  • Marknadsvärde (i slutet av 2015) – ca 90 miljoner €
  • Omsättning 2015 – ca 3,8 miljoner € (hyresintäkter)

Blev du intresserad?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vår expert dig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.