Planering av fiskvägar, Korpelan Voima

Maveplan planerade en fiskväg förbi Korpela kraftverk och sörjde för kvalitetskontrollen i byggnadsskedet samt var beställarens övervakare i projektet. Korpelan Voimas projektchef Reima Ahola betonar betydelsen av Maveplans expertkunskap i krävande och individuella byggnadsobjekt av typ fiskvägar.

“Verksamheten var professionell, sakkunnig och serviceinriktad. Vi kan bra anlita Maveplans tjänster vid motsvarande projekt i framtiden.”Reima Ahola

Projektchef, Korpelan Voima

Vattendrag är ett krävande arbetsområde och varje projekt är individuellt på sitt sätt. Planeringen av fiskvägar kräver särskild sakkunskap, och sådan sökte också Korpelan Voima.

Enligt projektchef Reima Ahola hade de ingen tidigare erfarenhet av samarbete med Maveplan – men motsvarande projekt som Maveplan tidigare genomfört övertygade dock Korpelan Voima.

Maveplan Oy:s kompetens och erfarenhet omfattar vård av vattendrag och vattenhushållningsplanering på bred front. När Maveplan dessutom gav Korpelan Voima den totalt sett mest förmånliga offerten för genomförande av projektet fick de jobbet.

Maveplan planerade hela byggnadsobjektet. I planerna fäste man särskild uppmärksamhet vid att fiskvägen ska bli så fungerande som möjligt – så att man får största möjliga nytta av den investering som användes för byggandet. Målet var att slutresultatet till alla delar skulle uppfylla kundens förväntningar, både i fråga om funktionalitet och estetiska aspekter. Reima Ahola betonar betydelsen av Maveplans expertkunskap i krävande och individuella byggnadsobjekt av typ fiskvägar. Maveplan deltog utöver med förstklassiga planer också i konkurrensutsättningen av byggnadsobjektet tillsammans med Korpelan Voima. Maveplan sörjde också för kvalitetskontrollen i byggnadsskedet och var beställarens övervakare i projektet.

Reima Ahola konstaterar att Maveplans verksamhet till alla delar motsvarat Korpelan Voimas förväntningar, inklusive de behov av kompletteringar och ändringar av planerna som framkom när projektet framskred.

KUNDFÖRDELAR

  1. En övergripande plan som gjorde det möjligt att bygga en fungerande fiskväg
  2. Sakkunnig hjälp
  3. Kontinuerlig uppföljning i byggskedet för att säkerställa ett lyckat slutresultat
  4. En fiskväg som utifrån kontinuerlig uppföljning fungerar mycket bra
  5. Största möjliga nytta av den omfattande investeringen

Korpelan Voima

  • 92-årigt energibolag på landskapsnivå, samkommunskoncern
  • Huvudkontoret i Kannus i Mellersta Österbotten
  • Omsättning 23,8 miljoner euro (2015)
  • Antal anställda 55

www.korpelanvoima.fi

Blev du intresserad?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vår expert dig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.