Projekt inom förnybar energi öppnar nya möjligheter

10.4.2024

Solenergiprojekt planeras i allt större utsträckning på olika håll i Finland. Flera av dessa planeras för tidigare torvproduktionsområden, som det bekant finns gott om i Finland. Projektområdena är stora, vissa är till och med större än 100 ha. I dessa områden spelar torrläggning, vattenhantering och vattenskyddsfrågor en viktig roll. I projektens tekniska lösningar för vattenhantering betonas kostnadseffektivitet samt beaktande av myndigheternas krav och samordning med planerna.

Det verkar som om det inte finns någon enhetlig praxis för planeringen och myndigheternas synpunkter. Olika parter och olika aktörer ser på saker och ting utifrån olika synvinklar beroende på var i Finland de befinner sig. Maveplan Oy har fått delta i flera solenergiprojekt i olika sakkunniguppgifter på olika håll i Finland. Tack vare projekten har vi fått kunskap om såväl planeringslösningar som myndigheternas riktlinjer på olika håll i landet.

Hur ser allt detta ut i andra länder? Maveplan Oy har fått JTF-finansiering för ett projekt där situationen för solenergiprojekt i Sverige utreds. Projektet genomförs under 2024 och i projektet är Nordic Export Groups Oy vår partner. Vårt mål är att utreda lokala praxis och förhållanden när det gäller myndighetsverksamhet och byggande. Dessutom strävar vi efter att hitta kunder för våra tjänster. Vid behov anpassar vi våra tjänster så att de motsvarar det lokala behovet.

Framför allt är vi entusiastiska och nyfikna på att lära oss nytt och utveckla vår verksamhet. Vi ser att det kan finnas efterfrågan på vår kompetens även på andra sidan av västgränsen. Vi har för avsikt att djärvt söka omsättning också i Sverige.

Vi ses hur det går!

Olli Utriainen
VD
Maveplan Oy

Photo: Mats Larka, EPV Energia