Pellon salaojitus tehostaa viljelyä ja on ympäristöteko

27.3.2024

Salaojituksen uusintaojitustarve on Suomessa suuri, sillä salaojituksista merkittävä osa on 40 vuotta vanhoja tai tätä vanhempia. Nykyisellä ojitustahdilla ojituskantaa ei saada uusittua riittävällä nopeudella.

Salaojat ovat tärkeä osa pellon vesitaloutta. Kun ojitus on kunnossa, viljelytoimet pystytään tekemään tehokkaasti oikeaan aikaan, eikä satotappioita pääse muodostumaan märkinä aikoina. Kun pelto tuottaa suuren sadon, on se parhaimmillaan oikea ympäristöteko.

Salaojituksen hyödyt ovat heti nähtävissä avo-ojien poistuessa. Kun ojien kiertäminen ja märät kohdat poistuvat, on viljely tehokkaampaa ja tuottavampaa varsinkin isoilla maatalouskoneilla. Lisäksi rikkakasvi- ja tautipaine vähenee merkittävästi, kun ojia jossa rikkakasvit viihtyvät, ei enää ole.

Ojituksen suunnittelu

Salaojitus suunnitellaan ja toteutetaan yhä useammin viljelytarpeiden mukaan. Viljeltävät kasvit ratkaisevat paljon, mutta edelleen maalaji ja maaperän kunto ratkaisevat salaojien määrän ja välin pellolla. Imuojaväli on yleensä 8…20 m välissä. Lähtötilanteen ollessa huono esimerkiksi tiivistymien vuoksi, on ojavälin oltava tiheämpi. Suunnitelman tekemällä salaojat saadaan oikeaan paikkaan ja oikean suuntaiseksi.

Laadukas salaojasuunnitelma sisältää tarvittavat asiakirjat investointitukihakua ja urakointia varten. Putket on helppo vetää maahan, kun on kartat ja suunnitelmat miten toimia. Salaoja- tai putkiojasuunnitelmat tekee paikallinen salaojasuunnittelija.

Salaojituksen avustus ja kustannukset

Salaojitukseen voi hakea investointitukea, kun on teettänyt salaojasuunnitelman. Tuen määrä on 40 % toteutuneista kustannuksista. Ojituksen kustannukset vaihtelevat 3000–5000 € välillä. Salaojituksen yksikkökustannuksiin tuli korotuksia uuden tukikauden vaihtuessa, mikä paransi ojitustuen määrää. Haettavan tuen vähimmäismäärä on 3000 €. Hyväksyttävät enimmäiskustannukset ovat 6,00 €/m. Metrihinta lasketaan jakamalla ojitushankkeen kaikki kulut putkimetreillä.

Lisävettä kuivina aikoina

Säätösalaojitus- ja kasteluratkaisujen mahdollisuus kannattaa pohtia ojitushankkeeseen ryhtyessä. Kuivuus sattuu usein juhannuksen tienoille tai aiemmin, jolloin sadonmuodostus viljoilla tapahtuu. Mikäli padotuksella tai pumppaamalla lisävettä on silloin saatavilla, on mahdollista estää kuivuushaittoja ja lisätä satoa.

Kastelun suunnittelussa kannattaa käyttää salaojateknikkoa, jotta järjestelmästä tulee varmasti toimiva. Ympäristökorvauksen toimenpiteenä on mahdollista saada hoitotukea säätösalaojitukseen 77 €/ha ja säätökasteluun 214 €/ha. Korvauksen piiriin on mahdollista hakeutua vielä vuonna 2024.

Markus Sikkilä
Toimialavastaava
Agronomi
Maveplan Oy

Artikkelin kuvat: Markus Sikkilä