Ylivieskan kehittyessä kaupungin yhdyskunta- ja kaupunkirakentaminen laajenee. Tulevan kaavoituksen vuoksi Salmelanojan uoman alaosaa oli syytä siirtää. Samalla käynnistettiin uoman alaosan hulevesien viivästysaltaan (kosteikkoalueen) suunnittelutyöt.

"Suunnittelutyö oli innovatiivista ja kaksi hanketta saatiin sujuvasti nivottua toisiinsa. Haastavista lähtökohdista onnistuttiin muodostamaan ehjä kokonaisuus."– Tapio Koistinaho, ympäristöpäällikkö, Ylivieskan kaupunki

Samanaikaisesti ryhdyttiin suunnittelemaan Taanilan alueen hulevesikosteikkoa, jossa yhtenä kantavana ajatuksena oli biohiilen käyttö vesienpuhdistusaineena. Kyseessä oli ympäristöministeriön rahoittama yhteisprojekti Raahen ja Kempeleen kanssa – tarkoituksena oli hakea kuntayhteistyön kautta hyötyjä hulevesien hallintaan.

Tulvariskistä lisähaastetta

Salmelanoja kuuluu merkittävään tulvariskialueeseen, mikä toi uoman siirtoon omat erityisvaatimuksensa. Suunnittelun reunaehtona oli siten tulvariskien huomioiminen, johon vesienhoidolliset toimenpiteet sovitettiin.

Siirtouoma suunniteltiin toteutettavaksi osittain luonnonmukaisena rakentamisena: siihen tehtiin allasosia sekä maastoa mukailevaa mutkallisuutta ja kivikynnyksiä. Näin lopputuloksesta saatiin vaihteleva ja maisemaan luontevasti sopiva. Suunnittelussa huomioitiin myös lähiympäristön maisemointi.

Tulvariskien minimoimiseksi laskettiin huolellisesti, mille tasoille vesi nousee uoman eri kohdissa milläkin virtaamilla. Purkuaukon koko mitoitettiin niin, että se ei aiheuta ääretöntä vedennousua.

Suunnittelussa selvitettiin alueen sulfaattimaat ja toimenpiteet suunniteltiin siten, etteivät sulfaattimaat pääse hapettumaan ja aiheuttamaan happamuutta vesistöön.

Kohteen vaativuus huomioiden suunnitteluaikataulu oli varsin pikainen, mutta siinä pysyttiin. Lopputulos on maastossa halutun näköinen ja suunnitelmien mukaan toteutettu.

Monikäyttöinen ratkaisu aikataulun puitteissa

Ylivieskan ympäristöpäällikkö Tapio Koistinaho toteaakin, että aikataulujen pitäminen on yksi olennaisimmista seikoista tällaisissa hankkeissa – ja samalla yksi Maveplanin vahvuuksista. Muutostarpeita tulee väistämättä matkan varrella esiin, mutta niihin on pystytty reagoimaan nopeasti, kokonaisaikataulua vaarantamatta.

Kosteikon viereen on valmistumassa Ylivieskan uusi yhtenäiskoulu. Näin lähtökohtaisesti tulvariskin vähentämiseksi tehty uomansiirto on tuottanut Ylivieskan kaupungille ratkaisun, joka palvelee myös virkistyskäyttökohteena ja oppimisympäristönä.

Taanilan alueen kosteikkosuunnittelussa on pystytty onnistuneesti testaamaan sekä kuntayhteistyötä että innovatiivista vesiensuojeluratkaisua. Samalla saadaan arvokasta tietoa biohiilen toimivuudesta valumavesien puhdistusaineena.

Veden laadun ohella hulevesi- ja tulvariskiasiat ovat koko ajan vahvemmin esillä tämänkaltaisissa kunnallistekniikan asioissa. Tapio Koistinaho toteaakin, että Maveplan on pystynyt luontevasti laajentamaan toimintaansa myös niille alueille, jotka palvelevat kuntatoimijoita heidän kehitystyössään.

Asiakashyödyt:

  • Kaavoitusta ja kaupungin kehittymistä hyvin palveleva uoman siirto
  • Tulvariskin väheneminen
  • Innovatiivisten vesiensuojeluratkaisujen hyödyntäminen
  • Maisemaan luontevasti istuva suunnitteluratkaisu
  • Kosteikkoalueen hyödyntäminen oppimisympäristönä ja virkistyskäytössä

Ylivieskan kaupunki:

  • Perustamisvuosi 1867
  • Asukasluku 15 255
  • Pinta-ala 573 km2
  • Vesialueita 4,53 km2

Kiinnostuitko?

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.