Säätösalaojitus tehostaa vesitaloutta ympäristöystävällisesti

Tyrnäväläisellä Härmän tilalla pyritään toimintaa kehittämään jatkuvasti, niin satotasoa nostamalla kuin lopputuotteen laatua parantamalla. Veljekset Simo ja Lauri Rahko tiedostavat, että tehostaminen tuo myös kannattavuutta.

“Maveplanin avulla olemme onnistuneet parantamaan vesitalouttamme. Heillä on osaava henkilökunta ja hyvä palvelu. Suhtaudun positiivisesti yhteistyön jatkumiseen.”Lauri Rahko
Härmän tila

Härmän tilalla on peltoalaa vuokramaineen noin 260 hehtaaria, josta siemenperunan tuotantoon on käytössä vuosittain noin 90 hehtaaria. Perunat varastoidaan ja tarkastetaan myyntiä varten omissa varastoissa ja pakkaamolla. Kaikki siemenperunat myydään ja markkinoidaan siemenperunayritys HZPC Kantaperuna Oy:n kautta, kun taas tuotetut viljat myydään rehuksi jälleenmyyjille tai suoraan tiloille.

Vesitalouden hallinnalla on suuri merkitys perunanviljelyn onnistumiseen. Hallitsemattomat maan kosteusvaihtelut voivat aiheuttaa mukuloiden kehityksen eriaikaisuutta, erimuotoisuutta, kasvuhalkeamia tai altistumista perunaruvelle. Liiallinen kosteus myös heikentää perunapellon happitilaa, mikä voi tukehduttaa pellon ja pilata mukulat. Jo 10% vaihtelu kosteudessa voi aiheuttaa huomattavia ongelmia.

Jotta viljelyssä onnistuttaisiin, on maan vedenläpäisykyky varmistettava tarkoituksenmukaisella salaojituksella. Tätä tarkoitusta varten Rahkon veljekset kääntyivät Maveplanin puoleen.

Yhteistyö Maveplanin ja Härmän tilan välillä on alkanut jo edellisen sukupolven aikana. Kokemus ja asiantuntemus yhdistettynä hyväksi koettuun palveluun vakuuttivat Simo ja Lauri Rahkon siitä, että Maveplan olisi paras mahdollinen kumppani myös tässä hankkeessa.

Salaojasuunnitelman teossa nousi esiin jo käytössä olleen säätösalaojituksen hyödyntäminen vieläkin tehokkaammin. Sen avulla voidaan merkittävästi vähentää typen huuhtoutumista vesistöihin. Näin pystytään viljelytarpeiden ohella huomioimaan myös vesiensuojelun tarpeet ja tukemaan kestävää kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla.

Suunnitelman mukaisesti päädyttiin tihentämään salaojitusta ja osittain uusimaan se kokonaan. Säätökastelulla tehostetaan sadon käyttämien ravinteiden hyötysuhdetta entisestään. Valumavesien kierrätyksellä pystytään palauttamaan osa valumavesissä olevista ravinteista takaisin peltoon. Samalla vähennetään arvokkaiden lannoitteiden valumista vesistöihin ja pois kasvien käytöstä.

Lauri Rahko toteaa Maveplanin suoriutuneen hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta kauttaaltaan hyvin. Härmän tilan peltojen vesitalous on kohentunut huomattavasti – näin voidaan sanoa hankkeelle asetettujen tavoitteiden tulleen saavutetuiksi.

Kilpailukyvyn parantaminen on niin Härmän tilan kuin koko suomalaisen maataloudenkin menestymisen avainkysymyksiä myös tulevina vuosina. Härmän tilalla laatua ja kannattavuutta pyritään edelleenkin parantamaan, ja Lauri Rahko uskoo yhteistyön Maveplanin kanssa olevan vastaisuudessakin yksi onnistumisen avaintekijöistä.

ASIAKASHYÖDYT

  1. Peltojen kohentunut vesitalous
  2. Asiantuntijuutta kuivatushankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen
  3. Parantunut ravinteiden hyötysuhde
  4. Vesiensuojelun tarpeiden huomioiminen

Maatalousyhtymä Rahko Simo ja Lauri / Härmän tila

  • Maanviljely, siemenperunantuotanto, viljanviljely
  • 260 hehtaarin kasvinviljelytila Tyrnävällä, Rahkon suvun omistuksessa 1800-luvulta
  • Keskisato siemenperunalla n. 30 tn/ha
  • Siemenperunat myydään ja markkinoidaan siemenperunayritys HZPC Kantaperuna Oy:n kautta

Kiinnostuitko?

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.