Mallinnuksella tärkeää tietoa vedenjohtokyvyn riittävyydestä

Seinäjoen Pajuluoman yläosalla toteutettiin laaja peltojen peruskuivatushanke, jonka yhteydessä selvitettiin mahdollisen tulvan riskit asutukselle, liiketoiminnoille ja infrastruktuurille.

”Maveplan suoriutui hankkeen kaikista osa-alueista moitteettomasti. Voin suositella yhteistyötä heidän kanssaan vastaisuudessakin.”Taru-Maaria Herttua-Suokko
Kaupungingeodeetti
Seinäjoen kaupunki

Voimistuneet rankkasateet ovat lisänneet kaupunkitulvien riskiä kaikkialla Suomessa. Kun Pajuluoman yläosalla tuli aiheelliseksi toteuttaa laaja peltojen peruskuivatushanke, haluttiin samassa yhteydessä tarkastella Seinäjoen kaupunkikeskustan halki kulkevan Pajuluoman alaosan vedenjohtokyvyn riittävyys myös tulvatilanteissa.

Näin tärkeässä ja monitahoisessa hankkeessa yhteistyökumppanin valintaan kiinnitettiin erityistä huomiota. Kaupungingeodeetti Taru-Maaria Herttua-Suokon mukaan alalla onkin vain harvoja luotettavia toimijoita, joilta löytyy riittävät referenssit tullakseen hyväksytyksi.

Puhelinsoitto Maveplaniin antoi selkeän kuvan siitä, millä keinoilla ja resursseilla asia hoituisi parhaiten kuntoon. Maveplan laati kokonaishankkeesta kirjallisen tarjouksen, jonka hyväksymisen jälkeen oltiin valmiita aloittamaan työt.

Yläosan peruskuivatus sujui suunnitelmien mukaisesti. Alaosan vedenjohtokyvyn määrittämisessä hyödynnettiin erityisesti Maveplanin vesistömallinnusosaamista. Koska uoma mutkittelee luonnonmukaisesti, siinä on paljon virkistysalueita lampineen sekä peräti 32 siltaa tai rumpua ja jopa 30 metriä korkeuseroa, osoittautui se varsin haastavaksi mallintaa ja mitata. Nykyaikaisella tekniikalla ja Maveplanin ammattitaidolla siinä kuitenkin onnistuttiin.

Uomaverkoston, rumpujen ja siltapaikkojen sekä alimpien kastuvien rakenteiden mittausaineistot käsiteltiin MicroStation-ohjelmistolla. Niiden pohjalta laadittiin ja kalibroitiin eri virtaamilla Hec-Ras-virtausmalli Pajuluoman alaosalle.

Mittausten tuloksena todettiin, etteivät tulvavesikorkeudet aiheuta merkittävää haittaa asuinrakennuksille, eikä uoman perkauksiin ole tarvetta ryhtyä. Näin säästettiin merkittävä summa rahaa, kun sinällään tarpeettomilta ja samalla puistomaista maisemakuvaa turmelevilta kaivutoimenpiteiltä vältyttiin.

Taru-Maaria Herttua-Suokko toteaa Maveplanin suoriutuneen projektista kaiken kaikkiaan kiitettävästi, ja uskoo yrityksen pystyvän palvelemaan vastaavissa tilanteessa myös muita.

ASIAKASHYÖDYT:

 1. Laajan peltoalueen peruskuivatus
 2. Varmuus uoman vedenjohtokyvyn riittävyydestä
 3. Kustannussäästöt – raskaita uoman perkaustoimia ei tarvittu
 4. Puistomaisen maisemakuvan säilyminen
 5. Tulvakarttoja voi jatkossakin käyttää rakentamiseen soveltuvien alueiden määrittelyssä ja kaavamääräyksissä
 6. Virtausmalli on käytettävissä, jos uomaa on muutettava tai rankkasateet yleistyvät entisestään

Seinäjoen kaupunki / Kiinteistö- ja mittauspalvelut

 • Kaupunkirakentamiseen tarvittavan maan hankinta ja maaomaisuuden hallinta
 • Tonttien myynti, alueiden vuokraus sekä erilaiset alueiden käyttöluvat
 • Ajantasainen ja laadukas kartasto, sen pohjalla oleva runkopisteverkosto ja erilaisten paikkatietoaineistojen tuottaminen
 • Kiinteistönmuodostus ja kiinteistörekisterin pito asemakaava-alueella
 • Tonttien ja rakennuspaikkojen merkinnät
 • Rakennusten sijaintikatselmukset

www.seinajoki.fi

Kiinnostuitko?

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä.

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.