Pohjustamme unelmia

Pohjustamme unelmia

Maveplan Oy on perinteikäs yritys, jolla on juuret syvällä maaseudulla ja kasvustot kaupunkien ytimissä. Yritys on kehittynyt viime vuosien aikana erittäin merkittäväksi toimijaksi varsinkin vesistösuunnittelun ja geoteknisen suunnittelun sektoreilla. Maatalouden kuivatus- ja vesitaloussuunnittelupalvelujen osalta asema on ollut valtakunnallisestikin vahva jo vuosikymmenten ajan.

Asiakaskunta on laajentunut erityisesti julkishallinnon suuntaan ja liikevaihdosta yli puolet syntyy muiden kuin maatalousyrittäjien tarpeisiin.

Yrityksen toimintakulttuurissa pyritään löytämään tasapaino perinteisten ja modernien toimintatapojen välille. Nopea reagointi asiakkaan tarpeisiin ja näin saavutettava välitön kustannussäästö on noussut yhdeksi yrityksen vahvimmista menestystekijöistä. Vesitaloudellisilla ydinosaamisalueillaan Maveplan Oy on teknisten ratkaisujen ennakkoluuloton edelläkävijä.

Arvot

Asiakaslähtöisyys

Asiakas saa meiltä aina laadukkaan ja kustannustehokkaan ratkaisun juuri omaan tarpeeseensa.

Palvelumme on kasvollista ja lähellä asiakasta.

Laadukkuus

Organisaatiomme on oppiva kokonaisuus.

Laadunvarmistus- ja johtamisjärjestelmämme varmistavat palvelumme laadun.

Tunnettuus

Asiakkaat, yhteistyökumppanit ja alan julkissektori tuntevat meidät ja arvostavat työmme tuloksia.

Luotettavuus

Asiakas ja yhteistyökumppani voivat luottaa osaamiseemme.

Pysymme sovituissa aikatauluissa ja vaadimme sitä myös yhteystyökumppaneiltamme.

Toimimme avoimesti niin asiakassuhteissa, yhteistyökumppanuuksissa kuin yhtiön sisälläkin.

Visio

Suomalainen suunnitteluverkostomme on maaseuturakentamisen ja vesitalouden arvostetuin kehittäjä sekä monialaosaaja.

Liikeidea

Maveplan Oy on yhteiskuntavastuunsa tunteva yhtiö, joka tuottaa vesirakentamisen, geotekniikan, maankuivatuksen, kunnallistekniikan ja maaseuturakentamisen suunnittelu- ja mittauspalveluja elinvoimaisten ja kehittyvien maakuntien toimijoille.

Pitkän kokemuksen, asiantuntijuuden ja laadukkaan palvelun sekä innovatiivisen kehitystoiminnan avulla pyritään tuottamaan lisäarvoa asiakkaille.

Yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa rakennetaan monipuolista palveluverkostoa vastaamaan nopeasti ja joustavasti asiakkaiden kysyntään.

Laatu

Maveplan Oy noudattaa toiminnassaan ISO-standardin mukaista RALA-sertifioitua laatujärjestelmää, joka ylläpitää palvelutuotteiden korkeaa laatua ja kehittää yhtiön toimintaa. Tästä ovat parhaana osoituksena ja palkintona olleet vuosittain tehtävän asiakastyytyväisyyskyselyn korkeat arvosanat ja sanallinen palaute.

Pitkän kokemuksen, asiantuntijuuden ja laadukkaan palvelun sekä innovatiivisen kehitystoiminnan avulla pyrimme tuottamaan lisäarvoa asiakkaille.

Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa rakennamme monipuolista palveluverkostoa vastaamaan nopeasti ja joustavasti markkinoiden muutoksiin ja asiakaskysyntään.

Yhteiskuntavastuu

Maveplan Oy tuntee vastuunsa yhteiskuntamme toimivana osana, suomalaisen työn turvaajana ja yhdyskuntien rakenteiden uudistajana.

Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa muodostamme toimivia verkostoja, joissa huippuosaaminen valjastetaan tukemaan koko yhteiskuntamme kehitystä.