Pohjustamme unelmia

Geopalvelut

Pohjatutkimukset ja näytteidenotto

Janne Korhonen
Tiimiesimies
Diplomi-insinööri
045 – 6578 614

Sarajärvi Tuomo
Kartoittaja
Kairakalusto
044-556 9215

Ari Haataja
Yhdyskuntateknikko
0400 – 289 850

Pohjarakennussuunnittelu

Janne Korhonen
Tiimiesimies
Diplomi-insinööri
045 – 6578 614

Pohjarakennustöiden valvonta ja katselmukset

Janne Korhonen
Tiimiesimies
Diplomi-insinööri
045 – 6578 614

Maa- ja kallioainesten oton suunnittelu

Veikko Hallikainen
Salaojateknikko
0400 – 379 290

Jari Uusitalo
Salaojateknikko
0400 – 244 339