Pohjustamme unelmia

Vesiensuojeluratkaisut

Kosteikkojen ja laskeutusaltaiden toteutussuunnittelu

  • Maatalous
  • Turvetuotanto
  • Metsä- ja riistatalous

Uomarakenteet

  • Pohjapadot
  • Uoman vahvistukset
  • Lietekuopat

Happamuuden torjunnan suunnittelu