Pohjustamme unelmia

Peruskuivatusratkaisut

Neuvomme hankkeiden käynnistämisessä

 • Ojitusyhteisöjen perustaminen
 • Rahoitusmahdollisuudet
 • Ojitustoimituksen käynnistäminen
 • Ojitusilmoitus

Suunnittelemme kuivatusratkaisut

 • Ojitustoimituksen kautta toteutettavat hankkeet
 • Osakashankkeet
 • Pienet ilman avustusta tehtävät hankkeet
  › suunnittelu sovitussa laajuudessa
  › pelto ja metsäalueet
  › ojitusilmoitukset
 • Valtaojaputkitusten suunnittelu
 • Ympäristöinvestoinnit
  › kosteikot
  › laskeutusaltaat
  › happamien sulfaattimaiden huomioiminen kuivatusratkaisuissa