Pohjustamme unelmia

Palveluja, jotka tuovat pöytään
niin leivän kuin voinkin.

Maveplanin palveluilla varmistat maaperäsi hyvän kasvukunnon ja parannat viljelyvarmuutta.
Se tarkoittaa parempia tuottavuusedellytyksiä niin
karjataloudelle kuin kasvinviljelyllekin.

Peruskuivatusratkaisut

Neuvomme hankkeiden käynnistämisessä

 • Ojitusyhteisöjen perustaminen
 • Rahoitusmahdollisuudet
 • Ojitustoimituksen käynnistäminen
 • Ojitusilmoitus

Suunnittelemme kuivatusratkaisut

 • Ojitustoimituksen kautta toteutettavat hankkeet
 • Osakashankkeet
 • Pienet ilman avustusta tehtävät hankkeet
  › suunnittelu sovitussa laajuudessa
  › pelto ja metsäalueet
  › ojitusilmoitukset
 • Valtaojaputkitusten suunnittelu
 • Ympäristöinvestoinnit
  › kosteikot
  › laskeutusaltaat
  › happamien sulfaattimaiden huomioiminen kuivatusratkaisuissa
Salaojitus

Kokonaisvaltainen tilan kuivatustarpeiden selvitys

 • Peruskuivatuksen kunnostustarpeet
 • Salaojitustarpeet
  › Täydennys ja uusintaojitus
  › Lohkojen yhdistely putkituksilla
  › Kosteikot

Salaojasuunnittelu

 • Perinteinen salaojasuunnittelu
 • Säätösalaojituksen suunnittelu
 • Säätökastelun ja valumavesien kierrätyksen suunnittelu
Peruskuivatus- ja salaojahankkeiden toteutus

Tilusjärjestelyt, ojitusyhteisöt sekä yksityiset hankkeet

 • Projektinjohtopalvelu
 • Rakennuttaminen ja kilpailutus
 • Työpaalutus
 • Työnjohto ja valvonta
Vesiensuojeluratkaisut

Kosteikkojen ja laskeutusaltaiden toteutussuunnittelu

 • Maatalous
 • Turvetuotanto
 • Metsä- ja riistatalous

Uomarakenteet

 • Pohjapadot
 • Uoman vahvistukset
 • Lietekuopat

Happamuuden torjunnan suunnittelu

Tuotantorakennussuunnittelu

Maveplan laatii suunnitelmat niin muutos- ja laajennuskohteisiin kuin uudisrakennuksiinkin. Onnistuneessa rakennushankkeessa otetaan huomioon tilakohtaiset lähtökohdat ja erityisvaatimukset, jotka yhdistetään maatilatalouden ja rakennussuunnittelun tinkimättömään osaamiseen. Suunnittelumme lopputuloksena ei ole pelkästään toimiva navetta, vaan koko tilakokonaisuus. Suunnitteluun käyttämäsi euro poikii moninkertaisena takaisin!

Palvelumme:

 • toiminnallinen suunnittelu
 • rakennuslupakuvat
 • rakennesuunnittelu
 • rakennuttamis- ja valvontapalvelut
 • pohjatutkimukset, perustamistapalausunto ja maastomallinnus
 • alue- ja massojen siirron suunnittelu
 • kuivatus- ja jätevesijärjestelmät

Läheisten yhteistyökumppaniemme kautta tuotamme:

– LVIS-suunnittelun
– turvallisuus- ja pelastussuunnittelun

Kysymys on sinun tilastasi ja elinkeinostasi. Silloin vain paras ratkaisu on kyllin hyvä!

Vahva pohja
takaa hyvän
kasvualustan

Maveplan Oy suunnittelee joka tilanteeseen tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset kuivatusratkaisut. Näin viljelytoiminnalle saadaan luotua mahdollisimman suotuisat olosuhteet.

Palveluihimme kuuluu niin valtaoja- kuin salaojasuunnittelukin. Neuvomme maanomistajia ojitusyhtiön perustamiseen ja ojitustoimituksen käynnistämiseen liittyvissä asioissa sekä tilusvaihtojen ja tilusjärjestelyjen käynnistysvaiheessa.

Teknisesti korkeatasoinen, tulevaisuuden tarpeet huomioonottava, tapauskohtaisesti mitoitettu, käytännönläheinen ja kustannustehokas lopputulos on tinkimätön tavoitteemme jokaisessa projektissa. Vahva asiantuntemuksemme tarjoaa tukevan lähtökohdan tässä onnistumiselle.

Maatalouden ravinnekierto

Maveplan Oy suunnittelee joka tilanteeseen tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset kuivatusratkaisut. Näin viljelytoiminnalle saadaan luotua mahdollisimman suotuisat olosuhteet.

Palveluihimme kuuluu niin valtaoja- kuin salaojasuunnittelukin. Neuvomme maanomistajia ojitusyhtiön perustamiseen ja ojitustoimituksen käynnistämiseen liittyvissä asioissa sekä tilusvaihtojen ja tilusjärjestelyjen käynnistysvaiheessa.

Teknisesti korkeatasoinen, tulevaisuuden tarpeet huomioonottava, tapauskohtaisesti mitoitettu, käytännönläheinen ja kustannustehokas lopputulos on tinkimätön tavoitteemme jokaisessa projektissa. Vahva asiantuntemuksemme tarjoaa tukevan lähtökohdan tässä onnistumiselle.

Lue lisää www.järki.fi ›