Pohjustamme unelmia

Palvelut

Maastomallit

  • Maastomallinnuksessa voimme käyttää lähtotietona laserkeilausaineistoa ja omaa mitattua tietoa ja näiden yhdistelmiä.

Maastomallimittauksia teemme sekä omien että muiden tekemien suunnitelmien lähtötiedoiksi

  • Maa ja kallioainesten ottosuunnitelmiin
  • Ottomäärien seurantamittaukset
  • Asemakartat
  • Tiesuunnittelu
  • Puistot
  • Putki ja sähkölinjat
  • Tarkemittaukset putki- ja kaapelilinjoilla