Pohjustamme unelmia

Pohjatutkimukset ja näytteidenotto

  • Pohjatutkimukset ja maanäytteiden otto kairavaunulla
  • Maanäytteiden käsittely tarvittavine laboratorioanalyyseineen
  • Sähköinen maastomalli jatkosuunnittelun pohjaksi samalla käynnillä
  • Perustamistapalausunto