Pohjustamme unelmia

Pohjarakennussuunnittelu

 • Rakennettavien maakerrosten laskenta ja suunnittelu sekä työselitysten laatiminen
 • Mahdollisten esikonsolidaatioratkaisujen suunnittelu
 • Rakennusperustusten toteutustavan valinta ja toteutussuunnittelu
  ›Maanvarainen
  ›Paalutusratkaisut
 • Piha- ja liikennealueiden rakennekerrosten toteutussuunnittelu
 • Kaivantojen tuennan suunnittelu ja vakavuuslaskelmat
 • Maarakenteiden massoituksen suunnittelu ja optimointi
 • Pinnan tasauksien ja kaltevuuksien suunnittelu