Pohjustamme unelmia

Maa- ja kallioainesten oton suunnittelu

  • Mittaukset ja selvitykset vaikutusarvioiden pohjaksi
  • Ottosuunnitelma
  • Maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen laatiminen
  • Ympäristö- tai vesilupahakemuksen laatiminen tarvittaessa