Pohjustamme unelmia

Tukeva pohja toimivalle ja viihtyisälle elinympäristölle

Vesistöt, toimiva kunnallistekniikka sekä hyvä aluesuunnittelu ovat ratkaiseva osa hyvän elämisen infrastruktuuria. Me autamme tekemään siitä vieläkin paremman.

Geopalvelut

Pohjatutkimukset ja näytteidenotto
 • Pohjatutkimukset ja maanäytteiden otto kairavaunulla
 • Maanäytteiden käsittely tarvittavine laboratorioanalyyseineen
 • Sähköinen maastomalli jatkosuunnittelun pohjaksi samalla käynnillä
 • Perustamistapalausunto
Pohjarakennussuunnittelu
 • Rakennettavien maakerrosten laskenta ja suunnittelu sekä työselitysten laatiminen
 • Mahdollisten esikonsolidaatioratkaisujen suunnittelu
 • Rakennusperustusten toteutustavan valinta ja toteutussuunnittelu
  ›Maanvarainen
  ›Paalutusratkaisut
 • Piha- ja liikennealueiden rakennekerrosten toteutussuunnittelu
 • Kaivantojen tuennan suunnittelu ja vakavuuslaskelmat
 • Maarakenteiden massoituksen suunnittelu ja optimointi
 • Pinnan tasauksien ja kaltevuuksien suunnittelu
Pohjarakennustöiden valvonta ja katselmukset
 • Pohjarakennuskohteiden työmaavalvonta ja pohjakatselmukset ovat tarpeen varsinkin vaativissa pohjaolosuhteissa ja erikoisratkaisujen toteutuksessa
Maa- ja kallioainesten oton suunnittelu
 • Mittaukset ja selvitykset vaikutusarvioiden pohjaksi
 • Ottosuunnitelma
 • Maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen laatiminen
 • Ympäristö- tai vesilupahakemuksen laatiminen tarvittaessa

Vesistösuunnittelu

Kalatiet ja kalataloudelliset kunnostukset

Luonnollisesti monimuotoista vesistösuunnittelua

Maveplan Oy:n osaaminen ja kokemus kattavat vesistöjen hoidon ja vesitaloussuunnittelun mahdollisimman laaja-alaisesti. Suunnitteluratkaisuissa pyrimme luonnonmukaiseen vesirakentamiseen niin, että lopputulos vastaisi kaikilta osiltaan asiakkaan odotuksia niin toiminnallisuuden kuin esteettistenkin seikkojen suhteen.

Vesistöt ovat haastava työskentelyalue ja jokainen projekti on omalla tavallaan yksilöllinen. Meiltä saat juuri kyseiseen tilanteeseen ja tavoitteisiisi tarkasti mitoitetun ratkaisun!

Vesistöjen kunnostus

Maveplan Oy:n osaaminen ja kokemus kattavat vesistöjen hoidon ja vesitaloussuunnittelun mahdollisimman laaja-alaisesti. Suunnitteluratkaisumme pyrkivät jokaisessa tilanteessa luonnonmukaiseen vesirakentamiseen niin, että lopputulos vastaisi kaikilta osiltaan asiakkaan odotuksia niin toiminnallisuuden kuin esteettistenkin seikkojen suhteen.

Vesistöt ovat haastava työskentelyalue ja jokainen projekti on omalla tavallaan yksilöllinen. Meiltä saat juuri kyseiseen tilanteeseen ja tavoitteisiisi tarkasti mitoitetun ratkaisun!

Pohjapadot, penkereet ja pumppaamot
Tulvasuojelu- ja säännöstelysuunnitelmat

Maveplan Oy:n osaaminen ja kokemus kattavat vesistöjen hoidon ja vesitaloussuunnittelun mahdollisimman laaja-alaisesti. Suunnitteluratkaisumme pyrkivät jokaisessa tilanteessa luonnonmukaiseen vesirakentamiseen niin, että lopputulos vastaisi kaikilta osiltaan asiakkaan odotuksia niin toiminnallisuuden kuin esteettistenkin seikkojen suhteen.

Vesistöt ovat haastava työskentelyalue ja jokainen projekti on omalla tavallaan yksilöllinen. Meiltä saat juuri kyseiseen tilanteeseen ja tavoitteisiisi tarkasti mitoitetun ratkaisun!

Patoturvallisuussuunnitelmat

Maveplan Oy:n osaaminen ja kokemus kattavat vesistöjen hoidon ja vesitaloussuunnittelun mahdollisimman laaja-alaisesti. Suunnitteluratkaisumme pyrkivät jokaisessa tilanteessa luonnonmukaiseen vesirakentamiseen niin, että lopputulos vastaisi kaikilta osiltaan asiakkaan odotuksia niin toiminnallisuuden kuin esteettistenkin seikkojen suhteen.

Vesistöt ovat haastava työskentelyalue ja jokainen projekti on omalla tavallaan yksilöllinen. Meiltä saat juuri kyseiseen tilanteeseen ja tavoitteisiisi tarkasti mitoitetun ratkaisun!

Urakoitsijapalvelut

Palvelut

Maastomallit

 • Maastomallinnuksessa voimme käyttää lähtotietona laserkeilausaineistoa ja omaa mitattua tietoa ja näiden yhdistelmiä.

Maastomallimittauksia teemme sekä omien että muiden tekemien suunnitelmien lähtötiedoiksi

 • Maa ja kallioainesten ottosuunnitelmiin
 • Ottomäärien seurantamittaukset
 • Asemakartat
 • Tiesuunnittelu
 • Puistot
 • Putki ja sähkölinjat
 • Tarkemittaukset putki- ja kaapelilinjoilla

Kunnallistekniikka

Hulevesisuunnittelu

Maveplan Oy tarjoaa asiakkaalle kattavan valikoiman vesihuollon suunnittelupalveluita. Jätevesiviemärien ja vesijohtoverkostojen suunnittelutyössä olemme perehtyneet laajasti sekä taajamien että haja- asutusalueen suunnitteluratkaisuihin. Palvelumme ulottuvat myös sadevesijärjestelmiin ja pienpuhdistamoiden suunnitteluun.

 • Tarvekartoitukset
 • Hulevesien hallintasuunnitelmat
 • Alueelliset hulevesisuunnitelmat
 • Hulevesien käsittely- ja johtamisrakenteiden toteutussuunnitelmat (hulevesisuunnitelmat)
Vesihuolto

Maveplan Oy tarjoaa asiakkaalle kattavan valikoiman vesihuollon suunnittelupalveluita. Jätevesiviemärien ja vesijohtoverkostojen suunnittelutyössä olemme perehtyneet laajasti sekä taajamien että haja- asutusalueen suunnitteluratkaisuihin. Palvelumme ulottuvat myös sadevesijärjestelmiin sekä pienpuhdistamoiden suunnitteluun.

 • Vesijohtoverkostot
 • Jätevesiviemäriverkostot
 • Hulevesiviemäriverkostot
 • Siirtoviemärit
 • Yhdys-ja syöttövesijohdot
 • Verkostojen kapasiteettitarkastelut ja toiminnalliset selvitykset
 • Vesihuoltoverkostojen saneeraussuunnittelu
Aluesuunnittelu

Aluetekniikan osalta huolehdimme pihojen, liikuntapaikkojen, kenttien ja  muidenkin erityiskohteiden yleis- ja rakennussuunnittelusta sekä kuivatuksesta. Tarvittavat pohjatutkimukset sekä mittaus- ja kartoitustyöt kuuluvat aina palveluumme. Niiden avulla pyrimme etsimään jokaiseen kohteeseen tarkoituksenmukaisen ja kustannustehokkaan kokonaisratkaisun.

Ammattitaitoiset työntekijämme hyödyntävät työssään alan edistyksellisintä teknologiaa. Mittaukset suoritetaan nopeasti ja laadukkaasti satelliittipaikannukseen perustuvalla GNSS-tekniikalla (VRS) tai tarvittaessa robottitakymetrikalustolla. Suunnittelutyö toteutetaan NovaPoint-, MicroStation- tai AutoCad Civil 3D-ohjelmistoilla.

Laaja 30-vuotinen kokemuksemme ja nykyaikainen välineistömme varmistavat sen, että vaativatkin suunnitteluhankkeet hoituvat luotettavasti, laadukkaasti ja sovittujen aikataulujen ja kustannusten puitteissa.

Ympäristölupahakemukset
 • Ympäristölupahakemukset
 • Turvetuotantoalueet
 • Jätevedenpuhdistamot
 • Karjasuojat
 • Pienet ja keskisuuret teollisuuslaitokset
Monipuoliset mittauspalvelut valtakunnallisesti

Maveplan Oy pystyy tarjoamaan hajasijoitetun kenttäorganisaationsa kautta kaikki tarvitsemanne mittauspalvelut kaikkialle Suomeen laadukkaasti, joustavasti, kilpailukykyiseen hintaan ja haluamassasi muodossa. Voimakkaasti laajentunut asiakaskuntamme käsittää lukuisia julkisia organisaatioita, yrityksiä ja yksityisiä toimijoita.

 • Kartoitukset
 • Tarkemittaukset
 • Merkintämittaukset
 • Pohjatutkimukset

Käytössämme on alan edistyksellisin satelliittimittausteknologia sekä laaja takymetrikalusto. Satelliittimittauksissa (RTK) hyödynnetään GPS- ja GLONASS-satelliitteja sekä tukiasematonta VRS- teknologiaa. Nämä yhdessä ammattitaitoisen henkilöstön kanssa takaavat mittausten nopean etenemisen ja korkean laadun.

Ota yhteyttä lähimpään teknikkoomme tai toimistoon, mikäli haluat lisätietoja tai tarjouksen.

Turvetuotanto

Palvelut
 • Turvetuotantoalueiden maastotutkimukset ja mittaukset
 • Tuotantoalueiden kuntoonpanosuunnitelmat
 • AVI:n lupahakemukset
 • Turvetuotantoalueiden merkintämittaukset
 • Aumamittaukset

Laaja-alaista
osaamista

Maveplan Oy tarjoaa kaikki geo-, rakennus- ja kunnallisteknisen suunnittelun sekä vesistö- ja vesitaloussuunnittelun palvelut pohjatutkimuksista, mittauksista ja vaikutusarvioinneista suunnitteluun ja rakennuttamiskonsultointiin saakka.

Vastuullista
suunnittelupalvelua

Noudatamme kaikessa toiminnassamme ISO-standardin mukaista RALA-sertifioitua laatujärjestelmää. Sen mukaisesti tiedostamme roolimme pitkäjänteistä työtä tekevänä, yhteiskuntavastuullisena ja eettisesti korkeatasoinen yhteistyökumppanina.

Maveplan Oy on Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n jäsenyritys.